facebook newsletter kontakt

Kanały

Przewodnik po
Olsztynie

Reklama

BEZ KOMENTARZA

Mieszkańcy Rusi walczą o Gościniec Niborski, środowisko i spokój

2011-10-09

Mieszkańcy podolsztyńskiej Rusi wciąż protestują przeciwko planom budowy żwirowni w okolicy miejscowości. W sobotę (08.10.2011) swój sprzeciw wyrazili wystawiając sztukę plenerową „Odkrywamy Gościniec Niborski”. Według mieszkańców, ale także ekologów, żwirownia przyniesie wiele szkód, zarówno środowisku jak i ludziom. Wykopywanie i przesiewanie żwiru będzie wiązało się z powstawaniem unoszących się w powietrzu pyłów opadających na pobliskie tereny. Kolejnym argumentem przeciw decyzji o budowie żwirowni w starorzeczu Łyny jest fakt, że ziemia pod planowaną inwestycję znajduje się na obszarach Natura 2000 i ochronnym Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Dodatkowo według informacji posiadanych przez mieszkańców, ciężarówki ze żwirem prawdopodobnie będą wyjeżdżać z kopalni starym Gościńcem Niborskim. W miejscu tym niedawno odkryto fragment szlaku komunikacyjnego, który przed wiekami prowadził z Olsztyna do Nidzicy (Niborka). Był to fragment traktu łączącego Warszawę z Królewcem. Sobotni spektakl połączony z biesiadą zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Rusi nad Łyną.

Ostatnio dodane

Pozostałe

Nasi Partnerzy:   Urząd Marszałkowski Bank Żywności Olsztyn MOK Radio Planeta Olsztyn OLSZTYN KOCHAM