facebook newsletter kontakt

Polityka prywatności

ITVolsztyn.pl szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe.
Serwis ITVolsztyn.pl, zwany dalej "Serwisem" został zaprojektowany w ten sposób, by można go było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych, z wyłączeniem korzystania z dostępu do Newsletter'a.Każdy, kto korzysta z Serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności, umieszczonej pod adresem www.itvolsztyn.pl.

Gromadzenie danych

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newsletter'a wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newsletter'a. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane jest zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Nesletter'a ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy - w tym celu należy skorzystać linku podanego w wiadomości e-mail otrzymanej podczas rejestracji.

 

Wykorzystanie danych

Żadne dane identyfikacyjne użytkowników Serwisu, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.

Dane użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie w celu uzyskania dostępu do Newsletter'a są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newsletter'a.

 

ITVolsztyn.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych informacji handlowych użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newsletter'a. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne wiadomości dotyczące ITVolsztyn.pl. Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z usługi dostępu do Newsletter'a ITVolsztyn.pl,naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Wykorzystanie cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. 
Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - serwer, na którym umieszczono stronę www.itvolsztyn.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów Serwisu, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych  informacji.

Odnośniki do innych stron
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. ITVolsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności 
za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

Zmiana polityki prywatności
ITVolsztyn.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu 
udostępnienia jej pod adresem
www.itvolsztyn.pl.

Nasi Partnerzy:   Urząd Marszałkowski Bank Żywności Olsztyn MOK Radio Planeta Olsztyn OLSZTYN KOCHAM